Lager og logistikk

Forfatter: Publisert:Publisert: Oppdatert:
Virksomheter kan oppnå betydelige kvalitets- og produktivitetsforbedringer gjennom riktig anvendelse av produktmerking, samt valg av hensiktsmessig utstyr for håndtering.

Alle forpakninger har ulike karakteristikker som setter spesielle krav til merking – det kan være form, type materiale, eller andre faktorer relatert til omgivelsene som f.eks kulde og fuktighet. Dette gjelder også for utstyret som anvendes.

BarCom Lager2

 

Bruksområder

  Merking på:

 • Kartong
 • Pakker
 • Paller, m.m.
  Datafangst:

 • Strekkodelesere
 • Databehandling
 • RFID

Virksomheter

 • Lagring
 • Transportselskaper
 • Grossister
 • Post- og distribusjonsvirksomhet
 • Budselskaper

 

BarCom Cipher

Merking av varer og gods skal tjene mange forhold, og hvor ulike merkeregler gjelder:

 • Oppfylle myndighetskrav
 • Sikre kvalitet og effektivitet i arbeidsprosesser
 • Veilede brukerne om produktet
 • Gi nødvendige advarsler mot feil bruk og/eller farlig innhold
 • Kunne sortere og velge ut automatisk
 • Sporing
 • Håndtere gods riktig under lagring og transport
 • Støtte kildesortering

Kommentarfeltet er stengt.