Virksomheter kan oppnå betydelige kvalitets- og produktivitetsforbedringer gjennom riktig anvendelse av produktmerking, samt valg av hensiktsmessig utstyr for håndtering.

Alle forpakninger har ulike karakteristikker som setter spesielle krav til merking. Dette kan innebære for eksempel form eller materialtype - eller det kan være faktorer relatert til omgivelsene som for eksempel kulde, eller fuktighet. - Dette gjelder også for alt av utstyr som skal benyttes.

Bruksområder:

 • Merking på kartong
 • Merking av paller
 • Merking av pakker

Virksomheter:

 • Lagervirksomhet
 • Transportselskaper
 • Grossister
 • Post- og distribusjon
 • Budselskaper

Datafangst:

 • Strekkodelesere
 • Databehandling
 • RFID

Merking av gods skal tjene mange forhold, hvor ulike regler gjelder:

 • Oppfylling av myndighetskrav
 • Kvalitetssikring og effektivisering av arbeidet
 • Brukerveiledning om produkter
 • Varsling mot feilaktig bruk og/eller farlig innhold
 • Automatisk sortering og plukking
 • Sporing
 • Riktig håndtering av gods under transport og lagring
 • Støtte av kildesortering

For varehandelen betyr kundens opplevelser alt! Og med stor konkurranse - samt krav til kvalitet og effektivitet, må både løsninger, systemer og verktøy bidra til at det totale resultatet sikrer den ønskede opplevelsen og effekten.

For å sikre at virksomheten enkelt og raskt  kan tilpasse seg stadig endrede krav og forventninger fra kunden, kreves dynamiske løsninger hvor tilgjengelig teknologi utnyttes. Løsningene skal sikre riktig informasjon slik at mottak, lagring, oppslag og varefylling kan foregå effektivt med verktøy som er beregnet for bruk i krevende og hektiske miljøer.

Bruksområder:

 • Varemottak
 • Kontroll av varelager
 • Varepåfylling fra eget lager, distributør eller leverandør
 • Kassepunkt
 • Automatiske løsninger

Virksomheter:

 • Detalj- og faghandel
 • Varehus
 • Grossister
 • Distributører

Reflex BarCom AS

En etablert leverandør av datafangst- og merkesystemer til industrimarkedet. Selskapet representerer markedsledende produsenter, og våre løsninger bidrar til effektiv og sikker drift hos mange ledende industrivirksomheter innenfor bransjer som næringsmiddel, servicenæringer, industri, helse, produksjon og logistikk.

For mer informasjon:

Vår adresse er:

Industriveien 6
1461 Lørenskog
Telefon: 67 97 83 20
E-post: post@barcom.no
All search results