Produksjons- og industrivirksomheter har ofte et krevende merkebehov i krevende omgivelser.

Merking - uansett type materiale, krever at man må vurdere forskjellige merkeløsninger, samt forbruksmaterialer, for å oppnå ønsket resultat. Ofte skal også merkingen skje basert på spesielle krav knyttet til forskjellige lokale forhold og/eller EU/EØS regler - som for eksempel CE-merking av farlig materiale.

Betydelig konkurranse setter også et stort press på virksomhetens kostnader, og det er avgjørende for enhver virksomhet å kritisk vurdere sine forretningsprosesser. Det er også en avgjørende faktor at disse i størst mulig grad skal kunne automatiseres og sikres mot feil og ineffektivitet.

Bruksområder:

 • Merking direkte på trevirke
 • Papir
 • Bygningsplater
 • Mur og betong
 • Metall
 • Plast
 • Glass

Virksomheter:

 • Fiske
 • Jern og metall
 • Trevirke
 • Papir og papirvarer
 • Møbelproduksjon
 • Elektroniske komponenter
 • Gummi- og plastprodukter

Reflex BarCom AS

En etablert leverandør av datafangst- og merkesystemer til industrimarkedet. Selskapet representerer markedsledende produsenter, og våre løsninger bidrar til effektiv og sikker drift hos mange ledende industrivirksomheter innenfor bransjer som næringsmiddel, servicenæringer, industri, helse, produksjon og logistikk.

For mer informasjon:

Vår adresse er:

Industriveien 6
1461 Lørenskog
Telefon: 67 97 83 20
E-post: post@barcom.no
All search results