Krav til spesialmerking av produkter eksisterer i de fleste markeder og kundesegmenter.

Slik merking blir stadig viktigere og mer omfattende, og fremkommer ofte på grunnlag av krav fra myndighetene. Tilsvarende er krav til produksjonsløsninger sterkt relatert til konkurransesituasjonen og kostnadseffektivitet.

BarCom Labelling har lang og solid erfaring fra leveranser til et omfattende utvalg av virksomheter. Blant våre kunder finnes bedrifter med både generelle og spesielle behov. Vi er stolte over å ha levert våre produkter, løsninger og tjenester til både de store og ledende produksjonsvirksomhetene, og de mer spesialiserte og nisjeorienterte virksomhetene.

Våre kunder former vår utvikling! Stor kompetanse om våre kunders arbeidsmiljø og produksjonsprosesser, samt deres krav og forventninger, er med på å definere de løsningene vi tilbyr.

All search results