Herma 552

Den velprøvde løsningen for basemerking av produkter. Maskinen er utstyrt med et fastmontert dispensernebb og en enhet for etikettgjenkjenning. Påføring av etiketten blir tatt hånd om av transportbåndet for å sikre maksimal effektivitet. Produkter som allerede er transportert i riktig posisjon (eksempelvis i en produksjonslinje) trenger ikke lenger å bli vendt om for merking. Produktmerkeren kan trekkes tilbake innunder transportbåndet ved behov for å bytte etikettrull.

Kontakt oss

All search results