HERMA 452

Kompakt, pålitelig, moderne teknologi for toppmerking av et bredt spekter av produkter og matemballasje. Maskinen kan leveres enten med et fast nebb og en springbelastet rulle, eller med et dreinebb. Dreinebbet gir mulighet for mer nøyaktig lineær merking av gjenstander med store dimensjonale toleranser, uregelmessigheter eller fordypninger (som f.eks margarinpakker).

Kontakt oss

All search results